Horarové

Horarové

Povídka „The Horars of War“ poprvé vyšla v antologii Nova 1 v roce 1970. Českého překladu od Jiřího Pilcha se dočkala v roce 1992 ve sbírce povídek Nejmenší vesmír, vydalo nakladatelství Polaris.

Pro přehlednost jsou přímé citace psány modrou barvou.

Originální anglický název je slovní hříčkou, „The Horars of War“ lze snadno zaměnit za The Horrors of War (hrůzy války) a dopředu tak naznačuje námět povídky. Připomeňme, že Wolfe se aktivně zúčastnil Korejské války, téma mu rozhodně nebylo cizí.

Nejmenší vesmír, 1992 Polaris

HORAR

V úvodu se seznamujeme s trojicí vojáků, která pracuje v zákopu kdesi v džungli.

Z jejich popisu zjišťujeme, že nejde o obyčejné lidi, místo jmen používají čísla 2909, 2910 a 2911, mají specifický vzhled a kovové kosti.

Nicméně je nám naznačeno, že 2910 je v jistém směru odlišný: … tamti dva [2909, 2911] měli kosti z nerez ocele a někdo takový, jako byl 2910, vlastně vůbec neexistoval.

HORAR, jak se později dozvídáme, je zkratkou pro Homologický ORrganismus Armádních Rezerv, umělé stvoření se vzhledem a chováním člověka určené k boji. HORARové jsou inteligentní, cítí strach a bolest, dokonce mají smysl pro humor a udržují mezi sebou přátelské vztahy.

Početnou bojovou jednotku, do které patří tato trojice, tvoří s výjimkou dvou lidí pouze HORARové. Hlavním velitelem je poručík Kyle a pak je tu Brenner, který nemá vojenskou hodnost. Jeho role spočívá v péči o HORARy, je jejich doktorem/mechanikem.

Ačkoliv je 2910 tělesně stejný jako HORARové a je za jednoho z nich považován, ve skutečnosti je to člověk. Prošel dlouhým a náročným výcvikem a řadou lékařských zákroků, aby se vyrovnal nadlidským schopnostem HORARů – jejich fyzické síle a velmi malé potřebě spánku. Nyní je 2910 pod identitou HORARa členem této jednotky a působí jako novinář v utajení, v populárním seriálu článků popisuje boj a život HORARů.

HORARové jsou vůči lidem absolutně poslušní a považují je za polobohy. Z popisu konfliktu vyplývá, že druhá strana, Nepřítel, umělé bytosti v boji nevyužívá, jsou to výhradně lidé (na ty HORARové samozřejmě útočit mohou). 

Konflikt

Tábor se ocitá pod útokem Nepřítele, ale HORARové bez větších problémů odolávají. 2910 je následně vybrán, aby se zúčastnil průzkumu po boji. Průzkumná skupina má k dispozici Pinocchia, úzké obrněné vozidlo, tank s vlastní omezenou inteligencí.

Během průzkumu jsou znovu napadeni, stejně tak i jejich tábor, tentokrát s mnohem větší intenzitou. 2910 je zraněn, střepina mu způsobí hlubokou ránu na stehně. Pinocchio ho dopraví zpět do tábora, kde se 2910 setkává s Brennerem. Nepřítel je ve velké přesile a je jasné, že všichni zahynou. Protože je poručík Kyle po smrti, přebírá Brenner jako poslední člověk velení a rozhoduje se pro kapitulaci. To pro HORARy znamená odsouzení ke kruté smrti, Nepřítel bere jako zajatce pouze lidi.

2910 se s Brennerem ocitá o samotě a prozrazuje mu svoje krytí. Brenner mu nevěří, naopak tvrdí, že 2910 je HORAR, kterému byly implantovány lidské vzpomínky, aby mohl zastávat roli válečného zpravodaje. Žádný člověk se prý HORARům nemůže rovnat.

2910 mu chce poskytnout důkaz a ukazuje Brennerovi svoje zranění, rána je hluboká až ke kosti. Když se do ní Brenner a poté i sám 2910 podívají, spatří kost z nerezové oceli.

2910 zabije Brennera. Při rozhovoru s 2900 posléze 2910 vzpomíná, že nějakému fotbalistovi kvůli zranění vyměnili kus kosti za kov.

Epilog

V posledních odstavcích povídky si můžeme přečíst novinovou zprávu o jistém reportérovi Thomasovi, který se vzdal svého lidství, aby mohl pracovat a bojovat v táboře HORARů a podávat o tom zprávy. Thomas zemřel během útoku na tábor.

Pinocchio

Člověk nebo HORAR

Po přečtení zbývá zodpovědět otázku, zda byl 2910 skutečně člověkem, jak si myslel, nebo HORARem s implantovanými vzpomínkami, jak tvrdil Brenner.

Podívejme se na argumenty pro obě možnosti.

2910 je člověk
 • Má vzpomínky na minulost sahající až do útlého dětství
 • Myslí si, že je člověk (pro HORARa je taková myšlenka nemožná)
 • 2900, jeho nadřízený, poznal, že je na 2910 něco zvláštního a že nemá takové fyzické schopnosti jako ostatní
 • 2900 je nadřízeným 2910. Když mu však 2910 ve chvíli, kdy chce být sám s Brennerem, přikáže, aby odešel, 2900 ho poslechne.
 • Zabije Brennera, což by pro HORARa mělo být nemožné
 • Pamatoval si, že byl na univerzitě úspěšným fotbalistou (kovová kost tedy skutečně mohla být důsledkem zranění)
 • Novinový článek na konci vzpomíná na člověka
2910 je HORAR
 • 2910 vypadá úplně stejně jako HORARové
 • Brenner tvrdí, že 2910 není člověk a byl naprogramován, aby měl duši
 • Podle Brennera není možné, aby člověk držel s HORARy krok
 • 2910 má kovovou kost a je značně nepravděpodobné, že by byl znovu zraněn na úplně stejném místě, kde by snad měl mít kovovou náhradu z fotbalového zranění
 • Jméno tanku – Pinocchio – odkazuje na příběh o loutce, která chtěla být člověkem
 • Překvapivě lehce snáší těžké zranění

Rozhodnutí je na čtenáři, jednoznačná odpověď neexistuje. A nakonec nejspíš ani není nutná.

062-jesus-christ-carrying-the-cross-image

Pinocchio nebo Kristus

Na dilema 2910: člověk vs HORAR se můžeme podívat i z jiného úhlu.

Pinocchio

Pinocchio je příběhem uměle vytvořeného chlapce, který se chce stát člověkem a na konec se jím také stane. Pokud je 2910 skutečně HORAR s implantovanými vzpomínkami (Dali jsme ti duši), pak jeho pozdější činy a myšlenky ukazují, že se de facto stal člověkem. A nejen člověkem, stále zůstává i HORARem, je tak syntézou obého: HORARem, povýšeným na úroveň člověka.

Kristus

V povídce najdeme náboženské odkazy:

 • Když vystřelí světlice do vzduchu, 2910 pronese: Hvězda na východním obzoru pro lidi nezrozené z břicha ženy… Což je zřejmá reference na Betlémskou hvězdu při narození Krista.
 • A třeba On Sám, Největší Vědec, vzal na sebe podobu jednoho ze svých stvoření, aby ukázal, že i On dokáže snést víc, než je si možno představit? Stejně jako Bůh na sebe vzal lidskou podobu a utrpení v lidském těle Krista.
 • Lidi Nepřítel brával do zajetí, ale s HORARy se vypořádával bezohledně, krutě. Hlídky nejednou narazily na jejich ukřižovaná, bambusovými štěpinami prošpikovaná těla. A v něm přece člověka nikdo nepozná. Připomněl si akvarel zobrazující ukřižování, který kdysi viděl. Bude také jeho krev mít barvu temného šarlatu? 2910 popisuje osud HORARů, kteří podobně jako Kristus končí na kříži a přemítá, zda i jeho čeká stejný konec.
 • I kdybych se procházel tmavým údolím… Je netradičně přeložený začátek žalmu 23, 4 (I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou)

Přijmeme-li tuto intepretaci, pak na sebe člověk (který je pro HORARy Bohem) vzal úděl a tělo HORARa, podobně jako se Bůh vtělil do lidské podstaty v podobě Krista. A stejně tak, jako Kristus reprezentuje dualismus člověk-Bůh v jedné entitě, je i 2910 syntézou člověka a HORARa: člověkem poníženým na úroveň HORARa.

Výsledek je v obou případech stejný. Jedinec, který je HORARem i člověkem současně. Z tohoto pohledu pak na tom, zda je 2910 člověk nebo HORAR, nezáleží.

Válka

Povídka otevírá i další válečná témata. Když vezmeme v potaz dobu jejího vzniku, nevyhneme se zvážení vlivu Vietnamské války. V tom případě můžeme považovat HORARy za jakousi odlidštěnou metaforu amerických vojáků bojujících kdesi v džungli nesmyslnou válku. Jejich spoluobčané však tento boj neoceňují a po návratu do vlasti vojáky nepřijímají jako plnohodnotné členy společnosti.

Nastolena je také otázka propagandy, která se v povídce objeví v podobě letáků pocházejících od Nepřítele. Ty mají za úkol vštípit lidským vojákům nenávist k HORARům. Ostatně i samotná zpravodajská mise 2910 má propagandistické účely. V sérii populárních článků popisuje život a boj HORARů a snaží se tak veřejnosti přiblížit a zlidštit tyto syntetické bojovníky. Dá se přepokládat, že ne všichni se s jejich existencí snadno smiřují.